Gmina Kępice wysoko w rankingu!

Prestiżowe, samorządowe czasopismo „Wspólnota” właśnie opublikowało nowy ranking, który uwzględnia wydatki przeznaczone na inwestycje w polskich samorządach. W kategorii uwzględniającej mniejsze miasta sklasyfikowano 606 samorządów, a Kępice uzyskały wysoką 79 pozycję, wyprzedzając tym samym wiele podobnych miast choćby z naszego regionu. W swojej kategorii uzyskaliśmy aż 6 pozycję w województwie pomorskim. Ranking publikowany jest od dwudziestu lat i stanowi ważne kryterium oceny pracy samorządowców przez niezależnych analityków. Dokument tworzony jest w oparciu o analizę wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Jak podkreśla „Wspólnota”, takie odstępy czasowe pozwalają zachować wysoką wiarygodność analizy. Średnie wydatki inwestycyjne Gminy Kępice w latach 2017-2019 wyniosły 1326,33 zł na osobę, co pozwoliło ulokować nas na tak wysokiej pozycji. Co istotne, wiele zrealizowanych w naszej gminie inwestycji uzyskało finansowe wsparcie ze źródeł zewnętrznych – zarówno unijnych, jak i krajowych. – Każde niezależne i rzetelne podsumowanie działań samorządowców jest dla nas ważnym sygnałem. Cieszę się, że dzięki wspólnym wysiłkom jesteśmy gminą coraz bardziej zauważalną i docenianą w skali kraju – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic.

Przypomnijmy, że w okresie objętym analizą rankingu zrealizowaliśmy wiele ważnych dla naszej gminy inwestycji. Były to m.in. termomodernizacja szkół i urzędu miejskiego, rozbudowa sieci ciepłowniczej, budowa kanalizacji Obłęże – Osieki, rozbudowa Ośrodka Sobótka, przystanie kajakowe, budowa 4 filii bibliotek, budowa i rozbudowa dróg (Kępice, ul. Bielaka, Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza, Słowackiego, Krótka, Sosnowa; Korzybie: ul. Kasztanowa, Dworcowa, Kolejowa, Barcino, Obłęże, Podgóy, Żelice, most w Kruszce i w Kępicach ul. 1-go Maja), remont przychodni wraz z dobudową windy zewnętrznej, zakup mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynków komunalnych, budowa Otwartych Stref Aktywności (w miejscowościach: Kępice, Obleże, Barcino, Warcino), rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Obleże.

Samorządy w rankingu oceniano w podziale na kilka kategorii – m.in. województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, miasta inne i gminy wiejskie.