Inwestujemy w drogi

Od początku tego roku na ternie Gminy Kępice, prowadzonych jest wiele inwestycji drogowych. Zdecydowana ich część, otrzymała finansowe wsparcie z rządowego programu.

Gmina Kępice pozyskuje środki z wielu możliwych programów zarówno na cele inwestycyjne, jak i społeczne. Inwestycje drogowe możliwe są dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie w tym roku wyremontujemy 10 odcinków dróg w siedmiu miejscowościach.

 8 lipca rozpoczęto prace przy ulicy Sosnowej w Kępicach. Dotychczas szutrowa droga, uzyska bitumiczną nawierzchnię o szerokości 5.5 metra, powstaną także chodniki o szerokości od 2 do 2,5 m. Ponadto równocześnie trwają prace w Obłężu, Barcinie, przy ulicach Słowackiego (druga część) oraz w Warcinie. W dalszej kolejności zaplanowano modernizację dróg w Osowie i Podgórach. Z kolei do użytku oddano już wyremontowane odcinki  przy ul. Krótkiej i ul. Słowackiego (pierwsza część) w Kępicach oraz w Żelicach.

 Łączne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na wszystkie odcinki dróg wyniesie blisko 2 miliony 750 tysięcy złotych.