Kolejne pieniądze na komputery dla Gminy Kępice

Nasza gmina otrzyma kolejne środki na zakup komputerów dla  uczniów z gminnych szkół. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

 – W ramach pierwszego konkursu Gmina Kępice otrzymała prawie 60 tysięcy złotych. Teraz środków będzie więcej, bo aż 75 tysięcy złotych – wyjaśnia Maciej Chaberski, wiceburmistrz Kępic. Łącznie zdobyte środki pozwolą na zakup kilkudziesięciu laptopów. Tym razem, będą one przeznaczone dla uczniów z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. – Podobnie jak wcześniej, uczniów wskażą dyrektorzy naszych szkół, którzy także przeprowadzą formalną procedurę użyczenia sprzętu komputerowego – dodaje wiceburmistrz.

Projekt „Zdalna Szkoła+” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.