Kolejne pieniądze na modernizację drogi

Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, przyznano gminie Kępice kolejne środki na remont drogi. Tym razem w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, otrzymaliśmy wsparcie ze środków budżetu województwa pomorskiego w wysokości blisko 92 tysięcy złotych.

W ramach inwestycji planujemy wykonać modernizację odcinka drogi gminnej Podgóry – Brzezinka. Inwestycja będzie polegała na modernizacji odcinka drogi gruntowej o dł. 500 m, który zostanie wykonany z płyt ażurowych betonowych typu JOMBO na istniejącej drodze gruntowej. Założono, że szerokość drogi wyniesie 4 m, natomiast szerokość pobocza gruntowo-trawiastego obustronnego – 0,75 m. Co ważne, droga ta łączy się z drogą powiatową, a wykonanie jej modernizacji poprawi dojazd do pól i gospodarstw rolnych.

Fot. Droga na odcinku Podgóry – Brzezinka przeznaczona do modernizacji.