Kolejne szkolenie dla seniorów

Po raz drugi po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19 odbyło się szkolenie dla seniorów – uczestników projektu Srebrna Sieć.  Tym razem skorzystaliśmy z gościnności sołectwa Barwino, gdzie zorganizowaliśmy szkolenie.  Stosując się do zaleceń, spotkanie zorganizowaliśmy na świeżym powietrzu przy świetlicy wiejskiej,  oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń. W trakcie szkolenia, wsparcia seniorom udzielał animator lokalny oraz  wolontariuszka Alicja Grabowska. Bardzo dziękujemy Pani sołtys Agnieszce Kucharskiej oraz byłej Pani sołtys Honoracie Stępień za przygotowanie miejsca na szkolenie oraz ogniska.  Tym razem szkolenie dotyczyło pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególną uwagę Panie szkolące zwróciły na niebezpieczeństwa jakie niosą z sobą upały. Były też porady związane z zachowaniem właściwej diety w tym okresie dla osób starszych. Bardzo dziękujemy Paniom Honoracie Stępień, Teresie Majewskiej i Darii Sieradzkiej za słodkie wypieki, które bardzo smakowały seniorom. Po szkoleniu seniorzy spotkali się przy wspólnym ognisku. Bardzo dziękujemy  sołectwu Barwino za możliwość zorganizowania szkolenia i pomoc w organizacji.