Kolejne wsparcie dla mieszkańców

Gmina Kępice po raz kolejny otrzymała wparcie finansowe na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2020  w Ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tym razem pozyskaliśmy kwotę w wysokości 33 936 zł. – Całkowity koszt Programu wynosi 42 tysiące złotych,  w tym wkład własny gminy to 8 064 zł – informuje Katarzyna Anfolecka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – wyjaśnia Katarzyna Anfolecka.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela  Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice Tel. 59/857 63 59. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Anfolecka.