Kolejne wsparcie dla naszych strażaków

W czwartek, 9 lipca przyznano kolejne środki na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.  Jednostki z naszej gminy otrzymały dofinansowanie w kwocie 14 950,00 zł.

Podczas wczorajszego spotkania w Redzie, uroczystego wręczenia symbolicznych czeków dokonał Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. – Corocznie wspieramy strażaków ochotników. Ta dotacja to również nasze podziękowanie za ofiarną służbę, ratowanie mienia i życia mieszkańców regionu – mówił marszałek. Dzięki wsparciu strażacy będą mogli unowocześnić sprzęt. – Zarówno ze środków z dofinansowania, jak również z budżetu gminy wyposażymy nasze jednostki w kolejny sprzęt – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. – Będą to między innymi specjalistyczne ubrania, ale także sprzęt mechaniczny – dodaje. Gmina Kępice przeznaczy na ten cel dodatkowo ponad 21 tysięcy złotych. Przypominamy jednocześnie, że wspólnie możemy przyczynić się do otrzymania nowego wozu strażackiego. W ramach „Bitwy o wozy” – konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 49 gmin  z byłych województw z najwyższą frekwencją  podczas II tury wyborów prezydenckich, otrzyma wóz strażacki. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Gminy Kępice to wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się już w najbliższą niedzielę – 12 lipca. Wspólnie możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej gminie!