Mieszkańcy akceptują plany

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania koncepcji rozwoju centrum Kępic. Przypomnijmy, że w dniach 27 kwietnia – 19 maja mieszkańcy wypełniali ankiety dotyczące koncepcji architektonicznej nadającej nowe funkcje społeczno – gospodarcze centrum Kępic.  Z badań ankietowych wynika, że kępiczanie aprobują przedstawioną koncepcję. Mieszkańcom podoba się wiele zaproponowanych zmian obejmujących planowaną przebudowę centrum. Pojawiły się także nowe sugestie oraz wnioski. Z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych można zapoznać się na stronie www.kepice.pl (ponizej) oraz na BIP Kępice. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział.