Młodzież pomaga seniorom

Od dwóch miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa. Znana nam dotychczas rzeczywistość, uległa wielu przeobrażeniom. Na szczęście w trakcie ostatnich tygodni, mieszkańcy naszej gminy udowodnili, że możemy na siebie wzajemnie liczyć. Wielu ludzi włączyło się w pomoc sąsiedzką, a gminne instytucje pomagają w rozwiązywaniu licznych życiowych problemów. Marzena Grabowska z kępickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwraca szczególną uwagę na sytuację osób starszych. – To grupa największego ryzyka, dlatego staramy się otoczyć seniorów wyjątkową opieką – mówi. W celu stałego kontaktu z seniorami, uruchomiono lokalny telefon wsparcia. –  W ostatnim okresie telefonowały osoby, które nie tylko prosiły o pomoc w codziennych sprawach. Często chodzi o zwykłą rozmowę, podzielenie się troskami i trudnościami, szczególnie dotyczy to osób samotnych – dodaje Marzena Grabowska.  Naszych seniorów wspierają nie tylko sąsiedzi i gminne instytucje, ale także wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego. Młodzież pomaga w dostarczaniu seniorom posiłków ze stołówki, czy w zakupie lekarstw. Jak podkreślają wolontariuszki – Jowita Kąkel oraz Alicja Grabowska – pomaganie mają we krwi. Wcześniej dziewczyny uczestniczyły w wielu inicjatywach charytatywnych.   – Pomaganie innym daje mi ogromną radość. Cieszę się, że mogę pożytecznie zagospodarować swój wolny czas, poświęcając go tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy – przyznaje Alicja. – Kontakt z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z seniorami jest dla mnie niezwykle cenny, ponieważ mogę czerpać od nich wiedzę, którą nabywali przez całe życie. W dobie panującej pandemii solidarność i ludzka życzliwość są niezwykle potrzebne nam wszystkim – dodaje. Przypominamy, że seniorzy potrzebujący pomocy mogą kontaktować się pod numer telefonu 501 138 836.