Możemy pomóc innym

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kępicach osoby, które zostały uznane za ozdrowieńców. – Docierają do nas sygnały, że jest coraz więcej takich osób także na terenie naszej gminy, które jednocześnie deklarują chęć oddania osocza – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. – Dlatego zapraszamy do kontaktu z pracownikami urzędu, ponieważ chcemy zorganizować wyjazd tych osób do punktu pobrań w Gdańsku, aby ozdrowieńcy nie ponosili z tytułu podróży żadnych kosztów – dodaje Burmistrz Majewska. Warunki, które należy spełnić, aby móc oddać osocze – podajemy poniżej. Zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Itrowską z Urzędu Miejskiego w Kępicach pod numerem telefonu: 504 319 901, która udzieli wszystkich niezbędnych informacji. – Mamy już pierwsze zgłoszenia chętnych osób do oddania osocza, zachęcamy kolejne osoby do kontaktu – zaprasza A. Itrowska.
Warunki oddania osocza przez ozdrowieńców:
– Kto to jest ozdrowieniec ?
1.Osoba u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2, a obecnie nie wykrywa się obecności wirusa;
lub
2. Osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Kto może być dawcą osocza ?
1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:
-od dnia wykonania ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR) minęło 14 dni,
-lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
-lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).
3. Są w wieku 18-60 lat,
4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.
Dodatkowo Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.
Jak pobieramy osocze ?
Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza – zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach.
Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza.
Miejsce oddawania osocza: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.