Osowo z nowymi inwestycjami. Wszystkie z 75-cio procentowym dofinansowaniem.

W Osowie właśnie trwają intensywne prace budowlane. Pierwsza inwestycja realizowana jest przez Bibliotekę Miasta i Gminy Kępice, która polega na przebudowie wraz z rozbudową budynku filii bibliotecznej. W ramach zadania  zostanie m.in. utworzone pomieszczenie dla wypożyczalni i czytelni, miejsca na spotkania integrujące lokalną społeczność, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. – Na poddaszu, które dotychczas nie było wykorzystywane, stworzymy magazyn i pomieszczenie gospodarcze – mówi Marta Borodziuk, dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Kępice. Ponadto przy bibliotece zagospodarowany będzie teren przylegający do budynku. – Zbudowany będzie taras przy obiekcie, służący jako zielona czytelnia (czytelnia na powietrzu), miejsce rekreacyjne, do działań animacyjnych i kulturalnych – dodaje dyrektor Borodziuk. Co istotne, inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 procent z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020).

Kolejna inwestycja dotyczy modernizacji drogi gminnej, której nawierzchnia do tej pory była gruntowa utwardzona.  W ramach prowadzonych prac powstanie tu nawierzchnia z kostki betonowej o długości niemal 300 m wraz z poboczami z kruszywa. Ponadto zostaną wykonane zjazdy na posesje przyległe o różnych szerokościach, a także chodniki (dojścia do posesji) o nawierzchni także z kostki betonowej. Prace prowadzone są  w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Osowo i Warcino”.  Przypomnijmy, że inwestycje te zyskały 75 -cio procentowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2020. Ponadto Sołectwo Osowo w ramach Funduszu Sołeckiego także włączyło się finansowo w realizację zadania.