Przygotowania do ważnej inwestycji

W środę (9 września) w Osowie spotkali się samorządowcy powiatu, naszej gminy wraz z projektantami, aby omówić szczegóły planowanej do remontu drogi. Chodzi o ponad pięciokilometrowy odcinek drogi powiatowej między Osowem a Ciecholubiem. – To ważna droga, która niestety jest już w nie najlepszym stanie – mówi Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Co ważne, Powiat Słupski już złożył wniosek o dofinansowanie dla tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. – Mamy nadzieję, że otrzymamy te środki i będziemy mogli w możliwie szybkim czasie przeprowadzić modernizację tego odcinka – mówi Paweł Lisowski, Starosta Słupski. Kępicki samorząd także deklaruje wsparcie. – Wzorem innych inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych, w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część kosztów podzielimy pomiędzy samorząd powiatu oraz naszej gminy – deklaruje Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. W chwili obecnej samorządowcy konsultują ostatnie elementy powstającego właśnie projektu tej drogi. – Zależy nam, aby zaprojektowany odcinek spełniał oczekiwania samorządów jak i samych mieszkańców. Dlatego dziś spotkaliśmy się w Osowie z m.in. z panem sołtysem, radnym i urzędnikami, aby uwzględnić możliwie jak najwięcej sugestii i oczekiwań mieszkańców – precyzuje Starosta Paweł Lisowski. W najbliższych tygodniach powinny zapaść decyzje dotyczące przyznania środków z funduszu.

Przypomnijmy, że w m.in. ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wkładu finansowego Powiatu Słupskiego i Gmin Kępice oraz Kobylnica, trwa modernizacja kilkudziesięciokilometrowego odcinka drogi między Barcinem a Łosinem, która jest jednym z jwiększych inwestycji drogowych od lat na naszym terenie. Ponadto Gmina Kępice otrzymała wsparcie z funduszu na remont wielu odcinków dróg gminnych. W sierpniu oddano do użytku kolejne, o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach.