Razem zrobią więcej

Od dziś rozpoczęła się realizacja projektu „My Kępiczanie – razem zrobimy więcej.”

Do kępickiej sali widowiskowej przed godziną dziesiątą przybyła pierwsza grupa seniorów. Dzisiaj rozpoczęły się pierwsze warsztaty. Wszystko dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020. Do udziału w projekcie zgłosiło się blisko osiemdziesięciu seniorów z całej gminy. Realizacja przedsięwzięcia zapowiada się niezwykle ciekawie.

Główną ideą naszego projektu jest aktywizacja mieszkańców w różnorodnych sprawach dotyczących naszej lokalnej wspólnoty – mówi Aleksandra Christyniuk z Urzędu Miejskiego w Kępicach. – Na jego realizację otrzymaliśmy prawie 80 tysięcy złotych, z tych pieniędzy zorganizujemy warsztaty, piknik edukacyjny i wyjazdy edukacyjne – dodaje Christyniuk.

Ze względów organizacyjnych seniorzy zostali podzieleni na grupy, co także ułatwi przestrzeganie wszelkich zasad sanitarnych związanych z panującą pandemią. Warsztaty, które dla pierwszej grupy odbywają się dzisiaj (dla kolejnej zaplanowano 10 lipca) kładą szczególny nacisk na elementy muzyczne w naszym wielokulturowym środowisku. Prowadzi je artystka Olga Hanowska, znana w regionie animatorka kultury.

W ramach kolejnych działań edukacyjnych przewidziano m.in. wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, szkolenie z zakresu dygitalizacji, a także wizytę studyjną w Lesku.  Autorom projektu zależało na podjęciu działań integracyjnych w naszej społeczności, podkreśleniu różnorodności kulturowej, czy pielęgnowaniu tożsamości lokalnej i wzajemnej tolerancji.