W Barcinie rusza remont

Rozpoczyna się kolejna modernizacja drogi.  Tym razem, metamorfozie ulegnie droga gminna okalająca tamtejszą świetlicę wiejską, a także odcinek drogi prowadzący do miejscowości Kotłowo. Pierwsza z dróg obecnie zbudowana jest z nawierzchni brukowej. Zostanie ona zastąpiona kostką betonową z wykonaniem zjazdów do posesji zlokalizowanych przy drodze. Zostanie także wybudowany chodnik prowadzący do świetlicy wiejskiej. – Chodnik został zaprojektowany w sposób uwzględniający uwarunkowania techniczne terenu w celu uniknięcia przebudowy istniejącej tam sieci kanalizacyjnej – mówi Danuta Terpiłowska, specjalista ds. nadzoru budowlanego. – Dzięki takiej lokalizacji chodnika zdecydowanie wzrośnie stan bezpieczeństwa pieszych, tym bardziej, że dzieci idące do świetlicy wiejskiej są częstymi uczestnikami ruchu w tej części wsi – dodaje. Ten odcinek liczy blisko 210 metrów, a sama jezdnia będzie o szerokości 4,5 metra. Co ważne, ta droga gminna łączy się z drogą wojewódzką. Z kolei zaplanowany do remontu odcinek drogi w kierunku Kotłowa, będzie zmodernizowany na odcinku 113 metrów do mostu. Nawierzchnia zostanie także wykonana z kostki brukowej, a jej szerokość wyniesie 3,5 m. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych 2019.