Stawki za wywóz odpadów

Obowiązujące stawki za odpady:

  • 40 zł zmieszane odpady komunalne
  • 17 zł segregowane
  • 15 zł segregowane (bio na własny kompostownik)