Informacje ogólne

Pełnomocnik Burmistrza Kępic ds. Osób Niepełnosprawnych
Marzena Piszko – Bojaryn

ul. Niepodległości 6
77-230 Kępice
tel: 59 8576621 w. 36, fax: 598576624,

e-mail: mpiszko-bojaryn@kepice.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa

Telefon (22) 529 06 01 lub (22) 529 06 00

Adres korespondencyjny Biura:

Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia

centrala: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

tel. 22 572 60 00, faks 22 572 63 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Centrala: ul. Szamocka 3-5, 01-748 Warszawa

tel. (22) 667 10 00

Centrum Obsługi Telefonicznej:

801 400 987 – z krajowych telefonów stacjonarnych,

22 560 16 00 – z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
ul. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk
tel +48 59 841 43 11, fax +48 59 841 01 96