I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż pomieszczeń garażowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 zlokalizowanych na działce nr 41/41 w Kępicach

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o przetargu

oględziny przedmiotu sprzedaży 5.10.2020

dav

Dane podstawowe
Numer działki: 41/41
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości: garaż
Przeznaczenie:
Forma nabycia: współwłasność w gruncie
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Kępice
Ulica: T. Bielaka
Kod pocztowy: 77-230
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu: 14.10.2020, 15.10.2020
Cena wywoławcza: 25800,00 PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: