Odwołanie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 19/5 obręb ewidencyjny Ciecholub

Odwołanie przetargu:

odwołanie przetargu

Dane podstawowe
Numer działki:
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości:
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: