Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 188/3, 188/4, 188/5, 188/7, 1889, 188/11, 188/13, 188/13, 188/14, 188/17, 188/18

Dokument do pobrania w wersji PDF: Ogłoszenie

Dane podstawowe
Numer działki:
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości:
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: