Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 43 obręb ewidencyjny Biesowice

Wykaz:

SIneo+ 258,20092512150

Dane podstawowe
Numer działki: 43
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości:
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia: 0,0840ha
Adres nieruchomości
Miejscowość: Biesowice
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: