Oświata

Zespół Szkół w Kępicach

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Biesowicach

Szkoła Podstawowa w Korzybiu

Szkoła Podstawowa w Barcinie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przytocku

Gimnazjum w Kępicach