27.08.2020
Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów – „Kierunek – Mój Biznes”
Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów o wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Dokumenty przyjmowane będą w dniach 27.08 – 18.09.2020...
czytaj dalej
19.08.2020
Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” .
Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...
czytaj dalej
21.07.2020
Wyniki oceny formalnej – projekt pn.”Kierunek – Mój Biznes”
Wyniki oceny formalnej przedłożonych formularzy rekrutacyjnych oraz przyznania punktów za przynależność do grup preferowanych w ramach projektu pn. „Kierunek – Mój Biznes”, współfinansowanego ze...
czytaj dalej
10.07.2020
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego -PLAKAT
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice. Najnowsze informacje o realizowanym projekcie. Udostępnij: facebook tweeter linkedin whatsapp
czytaj dalej
18.06.2020
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Gmina Kępice udostępnia dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty związane z przyznawaniem środków finansowych. Prosimy wszystkie osoby zainteresowanie o zapoznanie się z nimi. Dokumenty przyjmowane będą...
czytaj dalej
1.02.2020
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice Ochrona bioróżnorodności
Od 2016 r. Gmina Kępice realizuje projekt pn. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice”, współfinansowany ze środków EFRR, w...
czytaj dalej
30.09.2019
Inteligentne Kępice stają się faktem
Gmina Kępice wraz z Politechniką Gdańską oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Kępic” zorganizowała konferencję podczas której wspólnie udowodnili, że „Małe miasta mogą być inteligentne!”. Konferencja...
czytaj dalej
26.09.2019
Małe miasta mogą być inteligentne
Już jutro w Kępicach odbędzie się KONFERENCJA „Małe miasta mogą być inteligentne!”. Wydarzenie to otwiera projekt „Kępickie śmieci w Ekosieci – innowacyjny system zarządzania...
czytaj dalej
20.09.2019
Rozpoczynamy rekrutację do III tury projektu „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej”
Szukasz pracy? Chcesz zdobyć nowy zawód? Zgłoś się do Centrum Integracji Społecznej w Kępicach. Trwa nabór osób, które chciałyby wziąć udział w projekcie „Idziemy...
czytaj dalej
16.09.2019
Kępickie śmieci w Ekosieci –innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami
Gmina Kępice ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. Euro, dotyczącej zadania...
czytaj dalej