Czekamy na Waszą opinię. Konsultacje dotyczące rewitalizacji gminy Kępice

Trwają konsultacje społeczne do opracowywanego przez Gminę Kępice „Lokalnego Programu Rewitalizacja na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice”.

Szczegółowy zakres i formę konsultacji określa zarządzenie Burmistrza Kępic nr 49/2018 (w załączeniu).

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w proces konsultacji, będziemy mieli pewność, że zaplanowane inwestycje w pełni odpowiadają na wasze potrzeby.

Najbliższe wydarzenia:

  • Warsztaty rewitalizacyjne mające na celu wypracowanie propozycji inwestycyjnych
    28.05.2018 r. – Urząd Miejski w Kępicach sala 204, godz. 9:00
    29.05.2018 r. – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice sala szkoleniowa, godz. 10:00
  • Ankietyzacja – elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mai: [email protected] lub [email protected], wydruk wersji papierowej ankiety i złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach ul. Niepodległości 6, pokój nr 100 lub w Biurze Obsługi Interesanta, pobranie wersji papierowej ankiety i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego – wersja papierowa ankiety jest dostępna w Biurze Obsługi Interesanta lub pokoju nr 100
  • Otwarty nabór projektów do włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018 -2023 dla Gminy Kępice – nabór trwa w terminie 24.05.2018 r. – 08.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice

Ankieta