30 Laureatów na 30- lecie Samorządności

Kończy się szczególny rok dla samorządu terytorialnego. W 2020 roku przypadł ważny jubileusz upamiętniający wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. W Gminie Kępice wybrano liderów, którzy przez ostatnie trzydzieści lat aktywnie działali na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia ogłosiliśmy plebiscyt pod nazwą „ 30-tu Liderów na 30- lecie Samorządności. Jego celem było wyłonienie osób szczególnie zaangażowanych, którzy w okresie ostatnich 30 lat mieli znaczący wpływ na rzeczywistość Gminy Kępice.  Kandydatów do tytułu można było zgłaszać w kilku kategoriach: Samorząd, Działalność społeczna i charytatywna, Kultura/Sport, Gospodarka, Rozwój oraz Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. W pierwszych pięciu kategoriach zgłoszonych kandydatów oceniało Jury, natomiast w ostatniej kategorii, to sami mieszkańcy gminy zgłosili i tym samym dokonali wyboru Laureatów. – Jest mi niezmiernie miło, że w tak ważnym roku, w którym obchodzimy jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego, możemy podziękować tak wielu osobom za pracę, pasję i ogromne zaangażowanie na rzecz naszej gminy – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. – Wybór Laureatów nie był zadaniem łatwym, ale to pokazuje, jak wielu w naszej gminie jest Liderów, którym zależy na rozwoju naszej Małej Ojczyzny – podsumowuje Burmistrz Majewska.

Organizatorom plebiscytu zależało na bezstronnej ocenie kandydatów, którzy mieli realny wpływ na rozwój gminy. Dlatego do pracy w Jury zaproszono obecnych i byłych Włodarzy Gminy Kępice. Byli to:  Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic; Stanisław Grześkowiak, były Burmistrz Kępic oraz Sławomir Ziemianowicz, wieloletni Wiceburmistrz Kępic. Marek Piotr Mazur, były Burmistrz Kępic pomimo zaproszenia do udziału w pracach Jury, ostatecznie nie zdecydował się dołączyć do grona jurorów. Komisja dokonywała oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach, uwzględniając zaangażowanie tych osób w kilku dziedzinach.

  1. Samorząd – dla najbardziej zaangażowanych i efektywnie działających przedstawicieli gminnych instytucji;
  2. Działalność społeczna i charytatywna – dla osób wykazujących niezwykłą empatię wobec ludzi, bezinteresownie działających na ich rzecz;
  3. Kultura – dla osób z wybitnymi osiągnięciami w sferze kulturalnej;
  4. Gospodarka – dla osób, które swoją działalnością przyczyniły się do ekonomicznego rozwoju gminy Kępice oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców;
  5. Rozwój – dla osób, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój Gminy Kępice w różnych sferach;
  6. Nagroda mieszkańców – dla osób uznanych przez mieszkańców Gminy Kępice za lokalnych liderów, animatorów życia społecznego/sportowego, których codzienne zaangażowanie powinno zostać docenione i wyróżnione.

Wśród wyłonionych laureatów znajdują się osoby doskonale nam znane. Są cenione i lubiane w swoich środowiskach, które nigdy nie były im obojętne. Wszystkich łączy jeden mianownik – zawsze działają z pasją, niezależnie od dziedziny w którą się zaangażowali. Są w różnym wieku, mają ogromne ambicje, a co najważniejsze – potrafią zarażać innych do podejmowania wspólnych inicjatyw. W ostatnich dniach listopada władze samorządowe wręczyły laureatom dyplomy wraz z nagrodami. – Bardzo żałujemy, że ze względu na pandemię nie mogliśmy zorganizować uroczystości. Planowaliśmy dokonać wręczenia tytułów podczas specjalnej gali – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. – Musieliśmy ograniczyć się do bardzo krótkich, osobistych spotkań z laureatami. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się w gronie wszystkich nagrodzonych – dodaje Burmistrz Majewska.

Poniżej prezentujemy sylwetki Liderów 30- lecia Gminy Kępice (w kolejności alfabetycznej).

Jacek Adamczyk – laureat w kategorii Kultura. Malarz, plastyk, zdobywca wielu prestiżowych nagród w konkursach w Polsce i za granicą. Niezwykle zaangażowany w życie kulturalne. Jest także muzykiem. Człowiek wielu talentów.

Marek Busłowicz  – laureat w kategorii Samorząd. Wieloletni Radny Rady Miejskiej w Kępicach, obecnie jej przewodniczący. Zaangażowany w wiele przedsięwzięć, zawsze pomocny i otwarty na ludzkie potrzeby.

Grzegorz Chwieduk – laureat w kategorii Kultura. Twórca, poeta, wieloletni nauczyciel z wieloma pasjami. Swoim talentem zaraża nie tylko młodzież, ale ludzi w każdym wieku. Aktywnie i skutecznie promuje naszą gminę.

Anna Ćwiękowska – laureatka w kategorii Gospodarka. Dyrektor zarządzająca w firmie Kegar. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu nasza lokalna firma znana jest z w całym kraju i wciąż się rozwija będąc jednym z największych pracodawców w naszej gminie. Dzięki owocnej współpracy lokalne stowarzyszenia i inicjatywy mogą liczyć na wsparcie firmy.

Ewa Derra – laureatka w kategorii Samorząd. Wieloletnia pracownica Urzędu Miejskiego w Kępicach. Zajmowała się m.in. obsługą Rady Miejskiej, odpowiadała za organizację wyborów. Pełniła funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego. Zawsze pomocna i życzliwa dla mieszkańców i współpracowników.

Eugeniusz Deszczyków – laureat w kategorii Kultura. Zaangażowany w życie społeczno – kulturalne w naszej gminie. Prowadzi imprezy, współpracuje z biblioteką i lokalnymi stowarzyszeniami. Zawsze pomocny i uśmiechnięty.

Tomasz Finster – laureat w kategorii Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. Doceniony za działalność kulturalną i sportową. Długoletni zawodnik Garbarni Kępice, współorganizator wielu akcji charytatywnych.

Jerzy Flegel – laureat w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Prezes klubu Honorowego Dawcy Krwi w Kępicach. Propagator i inicjator wielu akcji na rzecz krwiodawca i pomagania osobom potrzebującym. Organizator wielu akcji społecznych i sportowych.

Leon Follehr – laureat w kategorii Rozwój. Zaangażowany w szczególności na rzecz mieszkańców Korzybia. Wieloletni sołtys, bardzo skuteczny w pełnieniu swoich obowiązków. Pełnił funkcję naczelnika OSP, przyczynił się do budowy remizy.

Bogdan Gliwka – laureat w kategorii Gospodarka. Przedsiębiorca z wieloma sukcesami, właściciel sklepów w gminie Kępice oraz w naszym powiecie. Zaangażowany w życie społeczne oraz kulturalne.

Stanisław Gosławski – laureat w kategorii Sport. Wieloletni nauczyciel, sportowiec, wychował wiele pokoleń dzieci i młodzieży. Animator życia sportowego. Zaangażowany w życie społeczne, pełnił m.in. funkcję radnego Powiatu Słupskiego oraz Gminy Kępice.

Piotr Grabowski – laureat w kategorii Gospodarka. Właściciel jednych z największych firm w naszej gminie – Gras oraz Metal Works w Korzybiu. Dzięki osobistemu zaangażowaniu przedsiębiorstwa stale się rozwijają, zapewniając pracę wielu mieszkańców. Zaangażowany także w życie społeczne gminy. Firma wspiera lokalne stowarzyszenia i inicjatywy.

Ewelina Jaworska – Schweda – laureatka w kategorii Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. Jest nauczycielką w Kępicach, bardzo zaangażowana w działalność charytatywną. Współorganizuje m.in. finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz doraźne akcje pomocowe. Ceniona szczególnie za otwartość i postawę.

Eugeniusz Kluk – laureat w kategorii Samorząd. Przez lata znany ze swojej samorządowej działalności, pełnił m.in. funkcję radnego Rady Miejskiej w Kępicach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Biesowicach. Nauczyciel z bogatym stażem, animator życia społecznego i kulturalnego. Zawsze życzliwy, pomocny i uśmiechnięty.

Halina Kowalska – laureatka w kategorii Rozwój. Jest przedsiębiorcą, często wspiera akcje charytatywne. Niezwykle życzliwa w kontaktach międzyludzkich.

Maria Ławrenowicz – laureatka w kategorii Kultura. Zaangażowana w życie kulturalne i społeczne naszej gminy. Udziela się w stowarzyszeniach i organizacjach senioralnych. Zawsze pomocna, życzliwa i uśmiechnięta.

Wiesław Leonczuk – laureat w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Lekarz z wieloletnim stażem, zaangażowany w życie społeczne gminy, był radnym Rady Miejskiej w Kępicach. Jest także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Paweł Lisowski – laureat w kategorii Samorząd. Skuteczny w swojej działalności samorządowiec. Były radny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach, obecnie Starosta Słupski. Sprawy Gminy Kępice zawsze są mu bardzo bliskie. Aktywny w wielu obszarach życia społecznego i sportowego.

Roman Łoboda – laureat w kategorii Rozwój. Przedsiębiorca, właściciel sklepów, pracodawca dla wielu mieszkańców. Sprawy gminy zawsze były mu bliskie, zaangażowany w życie społeczne.

Krzysztof Maciąg – laureat w kategorii Gospodarka. Przedsiębiorca, właściciel sklepu w Kępicach. Zaangażowany w życie sportowe gminy, animator, sportowiec z sukcesami.

Augustyn Misiewicz – laureat w kategorii Rozwój. Właściciel dużego gospodarstwa rolnego, prowadzonego z wieloma sukcesami. Zatrudnia wielu mieszkańców gminy.

Andrzej Pilawka – laureat w kategorii Samorząd. Człowiek wielu talentów, niezwykle zaangażowany w rozwój gminy. Pełnił m.in. funkcję Naczelnika Gminy. Zawsze blisko samorządowych spraw, ludzkich problemów. Życzliwy i pomocny, z olbrzymią wiedzą samorządową.

Krystyna Rapta – laureatka w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Wieloletnia Sołtys Przytocka, bardzo zaangażowana w rozwój sołectwa. Skuteczna organizatorka życia społecznego i kulturalnego. Należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocku. Prywatnie z powodzeniem prowadzi działalność rolniczą.

Andrzej Reszetar – laureat w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Prowadzi przedsiębiorstwo ogrodniczo – rolne, zaangażowany w życie społeczne. Zawsze pomocny, chętnie angażuje się w różne przedsięwzięcia.

Krzysztof Rosiak – laureat w kategorii Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. Doceniony za działalność w wielu obszarach. Pełni m.in. funkcję Radnego Rady Miejskiej oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach. Niezwykle aktywny, pomocny, człowiek wielu pomysłów. Promuje pozytywne wartości i postawy wśród młodzieży, skutecznie zachęcając do działań na rzecz mieszkańców.

Zenon Słomski – laureat w kategorii Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. Doceniony za zamiłowanie do sportu, promowanie pozytywnych wzorców wśród mieszkańców. Człowiek niezwykle zaangażowany w życie gminy. Zawsze pomocny, życzliwy, pełen optymizmu. Słynie z uśmiechu i z ogromnej energii.

Marian Sołtysik – laureat w kategorii Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. Doceniony za swoją nietuzinkową osobowość. Muzyk, artysta, rzeźbiarz – niewątpliwie postać wielu talentów. Zaangażowany w życie społeczne i kulturalne. Człowiek orkiestra.

Piotr Szymczak – laureat w kategorii Gospodarka. Właściciel firmy produkcyjno – handlowej w Kępicach, działającej z dużym powodzeniem od 1988 roku. Specjalizuje się w m.in. w produkcji chust, opakowań z folii, i jednorazowej odzieży ochronnej. W czasie pandemii właściciel wspomagał słupski szpital swoimi produktami.

Karol Waszak – laureat w kategorii Nagroda Mieszkańców Gminy Kępice. Doceniony za działalność sportową, obecnie wiceprezes Klubu Sportowego „Garbarnia Kępice”. Animator sportowy, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, działacz społeczny. Zawsze pomocny i gotowy do działania.

Zdzisław Watral – laureat w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Sportowiec, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Przyjaciel młodzieży, propagator sportu. Prezes Klubu Barton Barcino.