Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację

Przypominamy, że trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację – przypomina Marek Jaskólski z Urzędu Miejskiego w Kępicach.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za złożenie deklaracji  odpowiedzialny jest właściciel bądź zarządca danego budynku. Jeżeli  dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.  złożenie deklaracji musi nastąpić w okresie do 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miejskim w Kępicach osobiście lub listownie lub za pomocą profilu zaufanego/podpisu elektronicznego.

W przypadku dodatkowych pytań, informacji udziela Marek Jaskólski – tel. 59 857 66 21, pok. nr 109 Urząd Miejski w Kępicach.

Do pobrania:

Deklaracja/formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych – deklaracja-a-03.11.2021

Deklaracja/formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych – deklaracja-b-03.11.2021

Wszelkie informacje w tym temacie dostępne są pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k1

 

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.