Dotacja na przyrodę

Kolejny projekt złożony przez naszą gminy zyskał wsparcie finansowe. Będziemy go realizować w tym roku.

Celem projektu jest ochrona rodzimej przyrody. To przede wszystkim pielęgnacja pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Kępice. Co istotne, dzięki zastosowanym zabiegom poprawi się ich stan zdrowotny i wizualny. Środki finansowe na ten cel zostały przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Otrzymaliśmy dotację w wysokości 18 tysięcy złotych – informuje Agnieszka Itrowska z Urzędu Miejskiego w Kępicach. – Środki te pozwolą na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kilku pomnikach przyrody wymagających najpilniejszej interwencji – dodaje urzędniczka.  Zabiegi będą polegały na przycięciu obumarłych konarów, zabezpieczeniu miejsc po cięciach oraz prowadzenie zabiegów profilaktycznych i ochronnych przed szkodnikami i chorobami grzybowymi.  Metody ochrony zostaną dobrane indywidualnie do każdego drzewa przez specjalistów w tej dziedzinie po zasięgnięciu opinii ornitologicznej . – Kontynuujemy działania w tym zakresie, które rozpoczęliśmy w 2019 roku. We wcześniejszych edycjach konkursu pozyskaliśmy łącznie 25 tysięcy złotych – dodaje Agnieszka Itrowska. Planowane prace pielęgnacyjne i ochronne zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku.