Gmina Kępice w miasteckim klastrze

Zawarte porozumienie międzygminne, pozwoli na tworzenie bezpieczeństwa energetycznego.

10 maja w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Miasteckiego Klastra Energii.  – Korzyści jakie mogą uzyskać samorządy dzięki udziałowi w klastrze to m.in. rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic.
Porozumienie  zawarto pomiędzy gminami: Miastko, Tuchomie, Kępice, Lipnica i Trzebielino. Siedzibą Miasteckiego Klastra Energii jest Miastko.

Zadaniem klastrów energetycznych jest tworzenie bezpieczeństwa energetycznego w zakresie lokalnym. Współpraca podmiotów tworzących klaster energetyczny ma szanse pobudzać energetykę prosumencką i przyczyniać się do gospodarczego ożywienia obszarów miejskich i wiejskich. Należy również liczyć na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Korzyści jakie może uzyskać jednostka samorządu terytorialnego z udziału w klastrze to m.in. dedykowane finansowanie dla klastrów w nowej perspektywie, rozwój OZE w tym w obiektach użyteczności publicznej, proekologiczność i samodzielność energetyczna.

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

źródło/fot: miastko.pl