Gmina Kępice wyróżniona!

Nasza gmina otrzymała specjalne wyróżnienie Kapituły Konkursu Pro Familia 2021 za działania na rzecz rodzin.

Podczas dzisiejszej (13 maja) konferencji V4 Coalition Pro Familia odbywającej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu Pro Familia. – Nagradzamy te samorządy, które zrozumiały, jak istotne jest inwestowanie w rodziny, naszą wspólną przyszłość i którym już udało się stworzyć odpowiednie warunki do życia dla rodzinmówiła Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Do konkursu zgłosiło się 236 gmin, które oceniano m.in. pod kątem nakładów budżetowych przeznaczonych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów prorodzinnych, czy realizowania własnych inicjatyw dla rodzin. Społeczeństwa bez rodzin byłyby tym, czym cywilizacja bez kultury, religie bez wiary albo matematyka bez liczb. Rodzina jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale w niej kształtuje się człowiek – mówił Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Podczas konferencji nagrodzono samorządy, które w sposób szczególny wspierają rodziny. Gmina Kępice otrzymała specjalne wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Konkursu wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Partnera Konkursu – Fundację Orlen. – Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy konkurs Samorząd PRO FAMILIA – podkreśla Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. – Wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie to sukces całej naszej Wspólnoty. Od lat podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w naszej gminie na różnych płaszczyznach. W działania te zaangażowanych jest wiele osób i lokalnych instytucji. To ważne wyróżnienie jest niezwykłym docenieniem wszystkich podejmowanych w naszej gminie przedsięwzięć w tym zakresie – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic.