Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu

Gmina Kępice informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na uzyskanie dofinansowania wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na cele związane m.in. z turystyką. Dofinansowanie otrzymało zadanie pn. „Stworzenie infrastruktury do uprawiania wędkarstwa nad Jeziorem Korzybskim w Gminie Kępice i nadanie obszarowi przy jeziorze nowych funkcji związanych z uprawianiem sportów wodnych”, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korzybiu.

Dokument w wersji PDF: zarzadzenie nr 73