Kępice na ważnej konferencji

Podczas V edycji  Konferencji Środowisko Informacji zaprezentowano kępickie rozwiązanie.

Konferencja Środowisko Informacji to miejsce, gdzie podejmowane są dyskusje nad aktywnym dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie, a także na temat współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie korzystania z danych cyfrowych. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a w tym roku została przeprowadzona w formie zdalnej (on-line). Jedną z panelistek  tego ogólnopolskiego wydarzenia, była Daria Jankowska – prezes Spółdzielni Socjalnej „Zielony Punkt”. Przedstawiła ona kępicki SMOK – System Monitorowania Odpadów Komunalnych, jako narzędzie do zbierania i analizy danych o gospodarce odpadowej mieszkańców w budownictwie wielorodzinnym. – Głównym przesłaniem konferencji jest analiza różnych inteligentnych systemów, które wdrażane są w miastach – mówi prezes Jankowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że zastosowane w Kępicach rozwiązania znacznie ułatwiają identyfikację i segregację odpadów, a zastosowane technologie poprawiają wizerunek samego miasta z którego znikają nieestetyczne kontenery.