Kępice w zimowej aurze

Ostatni dzień ferii przyniósł zimową aurę. Przypominamy mieszkańcom o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do swoich posesji.