Kępickie akcenty na Kongresie

W dniach 17-18 listopada odbył się VII Kongres Współpracy Lokalnej, zorganizowany przez Centrum Integracji Społecznej. Wydarzenie odbyło się w formule online ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Kongres Współpracy Lokalnej to spotkania, których celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy w obszarze szeroko rozumianej współpracy międzysektorowej oraz zlecania zadań.
W jednym z paneli w roli prelegenta wzięła udział Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. W tym panelu samorządowcy dzieli się wiedzą i doświadczeniami w zakresie „Zamówień społecznie odpowiedzialnych”. W tym roku, podczas Kongresu, dyskutowano m.in. o roli aktywnych kobiet, ruchów obywatelskich w kreowaniu rzeczywistości i ich możliwości wpływu na zmianę społeczną, modelach finansowania działalności społecznej, współpracy samorządu i NGO w budowaniu edukacji obywatelskiej czy roli wiarygodnej informacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.