„Kierunek – Mój Biznes” – trzecia tura

Przypominamy, że trwa kolejny nabór do projektu „Kierunek – Mój Biznes”.
Dokumenty przyjmowane są do 17.01.2022 r.
Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera na adres Gmina Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Kierunek – Mój Biznes” lub złożyć osobiście w biurze projektu Urząd Miejski w Kępicach pok. Nr 100.
Szczegółowych informacji udzielają: Karolina Brzezińska – Ugorek i Agnieszka Itrowska pod nr tel. 59 857 66 21 wew. 31 i 56.
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Gminy Kępice pod linkiem:
https://www.kepice.pl/…/rozpoczynamy-rekrutacje-do…/
Projekt „Kierunek – Mój Biznes” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.