Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina – uwaga zmiana

Informujemy, że z dniem 14.10.2021 r. zmianie uległy zasady przyznawania pomocy dla rodzin mieszkających w miejscowościach PPGR. Zmiana polega na tym, iż uprawnionym będzie również dziecko / pełnoletni uczeń, którego krewny pracował w PPGR, a dziecko / pełnoletni uczeń  zamieszkuje na terenie Gminy, w której funkcjonowało gospodarstwo ( a nie miejscowość, w której funkcjonowało PPGR jak było poprzednio).

Osoby, które już złożyły wnioski proszone są o wypełnienie i dostarczenie zaktualizowanych wniosków. Nowe wnioski do pobrania poniżej:

Regulamin_Konkursu_Grantowego-_2

Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie osoby pełnoletniej ucznia szkoły średniej

 

Gmina Kępice planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dn. 25 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Miejskim w Kępicach bądź sekretariatach szkół podstawowych działających na ternie Gminy Kępice, stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga: kwalifikują się dzieci uczęszczającej od klasy „O” Szkoły Podstawowej do końca szkoły średniej.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria muszą być spełnione łącznie.

Oświadczenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta UM Kępice, jak i w sekretariatach szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kępice.

Dokumenty do pobrania(NIEAKTUALNE):

Regulamin_Konkursu_Grantowego_

OŚWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOŁY_ŚREDNIEJ_KTÓRY_OSIĄGNĄŁ_PEŁNOLETNOŚĆ-1(2)

OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA-2(2)