Mamy budżet na 2022 rok!

Radni uchwalili budżet na kolejny rok. To będzie czas wielu inwestycji!

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek (2 grudnia), radni przyjęli budżet na 2022 rok. Najbliższe miesiące będą czasem wielu inwestycji w naszej gminie.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody na poziomie ponad 56,7 milionów złotych. Na ten moment, ponad 20 milionów złotych stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ale z pewnością w ciągu roku kwota ta będzie wzrastać z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne. Planowane wydatki majątkowe stanowią 29,82 procent wydatków ogółem. Inwestycje te obejmują przede wszystkim zadania, na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pamiętać jednak należy, że duża część środków finansowych wpłynie do budżetu gminy ze środków z funduszy rządowych, na realizację m.in. wielomilionowej inwestycji wodno – kanalizacyjnej.

Czym przede wszystkim zajmiemy się zatem w nadchodzącym roku? Ponad 3,3 mln zł to wydatki związane z wykonaniem remontów oraz dokumentacji projektowych na kolejne odcinki dróg gminnych. Blisko 1,6 mln zł przekażemy w ramach dotacji do Powiatu Słupskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Ponad 5 mln złotych przeznaczymy na gospodarkę mieszkaniową – to m.in. budowa i wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kępicach, czy budowa targowiska miejskiego. Będziemy realizować wielomilionowe zadanie pn. „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, nawłoci kanadyjskiej i rdestowca ostrkończystego”. Kolejne środki przeznaczymy na rozwój działalności gospodarczych naszych mieszkańców w ramach realizowanego projektu „Kierunek – Mój Biznes”. Czeka nas także przebudowa budynku OSP w Biesowicach oraz budynku po dawnych kościele w Warcinie. Planujemy rozpocząć także prace związane z budową Centrum Przesiadkowego w Kępicach. Będziemy kontynuowali inwestycje związane z doświetleniem ulicznym, a ponad 474 tysiące złotych trafi bezpośrednio do naszych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego. Co ważne, ponad 10 milionów złotych z funduszu rządowego Polski Ład przeznaczymy na zadania wodno – kanalizacyjne, których realizacja będzie w latach 2022 -2023.

Dzięki olbrzymim dofinansowaniom, które otrzymamy, zrealizujemy wiele ważnych dla naszych mieszkańców zadań. Jestem przekonana, że będzie to rok przełomowy – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. Nasza gmina nieustannie przystępuje do krajowych i unijnych projektów, co realnie przekłada się na wzrost poziomu życia w wielu dziedzinach. To nie tylko działania inwestycyjne, ale także społeczne i kulturalne. – Współpraca w naszym samorządzie przebiega na bardzo dobrym poziomie. Dzięki temu nasza gmina zmienia się z każdym rokiem – dodaje Marek Busłowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej.