Nowy sprzęt do ważnych zadań

Kępicka spółdzielnia doposażyła się w wyjątkowy sprzęt.

Wielofunkcyjny sprzęt pozwoli pracownikom Spółdzielni Socjalnej „Razem” na poszerzenie swojej oferty usług, a realizowane prace będą przebiegać sprawniej. Wszystko dzięki nowej ładowarce Bobcat, wyposażonej m.in. w mulczer leśny, łyżkę (do przewożenia materiałów sypkich) i widły ( do materiałów opaletowanych). – To sprzęt wysokiej klasy, który będzie wykorzystywany m.in. do walki z gatunkami inwazyjnymi, do czyszczenia poboczy i działek, czy wyznaczania ścieżek edukacyjnych – wylicza Krzysztof Senger, prezes kępickiej spółdzielni „Razem”. W najbliższym czasie, zaplanowano doposażenie ładowarki w równiarkę do utrzymywania w dobrym stanie dróg gruntowych. Sam mulczer pozwala na wykonywanie profesjonalnie i szybko zaplanowanych prac. – Ścina oraz rozdrabnia krzewy i niewielkie drzewa, a co ważne spulchniając jednocześnie glebę, przygotowuje do ewentualnych nasadzeń – wyjaśnia prezes Senger.Ten sprzęt pozwoli poszerzyć wachlarz naszych usług, przyspieszy także prace związane z czyszczeniem poboczy oraz zniweluje problem odpadów zielonych, które zostaną zmielone i zmieszane z glebą – dodaje Krzysztof Senger.