OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 W ŚWIADCZENIU WYCHOWAWCZYM (500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 ze zm.) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2021r. w formie elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021r. w formie tradycyjnej.