Pieniądze dla naszej szkoły

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zatwierdził listę szkół zakwalifikowanych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.  Wśród placówek, które otrzymały dofinansowanie jest także szkoła z naszej gminy!

 Łącznie w województwie pomorskim wpłynęło 78 wniosków (dla 267 szkół) organów prowadzących. Do objęcia wsparciem finansowym wojewódzki zespół kwalifikacyjny zarekomendował 130 szkół (38 organów prowadzących – łączne dofinansowanie wynosi 1 815 640 zł).

Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa w Korzybiu, która otrzyma dotację w wysokości 14 tysięcy złotych. Kolejne 3,5 tysiąca złotych będzie wkładem naszego samorządu.

O dotacje mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą. Do tej pory z programu szkoły mogły finansować zakup m.in. interaktywnych tablic multimedialnych. Wyjątkowo w tym roku z uwagi na pandemię oraz wprowadzone zdalne nauczanie środki mają być przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Z tej możliwości ma zamiar także skorzystać Szkoła Podstawowa w Korzybiu.

Program jest finansowany w 80 procentach z budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących.