Pieniądze na ważne cele

Kępicki Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki na pomoc mieszkańcom. To już kolejna edycja programów, z których nasza gmina pozyskała pieniądze.

W ramach projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jest on związany z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Jego założeniem jest wsparcie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego. W tym roku otrzymamy na ten cel prawie 400 tysięcy złotych – informuje Tomasz Zagrajek, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Program jest niezwykle istotny, ponieważ pomaga w życiu społecznym i codziennym funkcjonowaniu.  – To przede wszystkim pomoc w wyjściu i dotarciu do różnych instytucji i placówek, pomoc w zakupach, w załatwieniu różnorodnych spraw, czy korzystaniu z dóbr kultury. W poprzednich latach z powodzeniem realizowaliśmy te zadania – dodaje kierownik Zagrajek.

W ramach kolejnego programu pn. „Opieka wytchnieniowa” pozyskaliśmy z kolei prawie 100 tysięcy złotych. Te środki zostaną przeznaczone na opiekę nad osobami z niepełnosprawnością w czasie, kiedy ich opiekunowie będą mogli odpocząć  lub załatwić swoje ważne sprawy. – Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – wyjaśnia Tomasz Zagrajek z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach.