Piknik żeglarski

Nauka poprzez zabawę nad Jeziorem Obłęskim. Uczniowie kształcą się w ramach ciekawego projektu.

Od kilku miesięcy w naszej gminie realizowany jest ważny projekt. W jego ramach odbywają się warsztaty poszerzające wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej oraz zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu. Na pozalekcyjnych zajęciach młodzież uczy się np. robienia podstawowych węzłów, budowy łodzi, zasad nawigacji. Młodzież uczestniczy w różnorodnych warsztatach i spotkaniach m.in. z doradcą zawodowym czy instruktorami w różnych dziedzinach. Co ciekawe, w ramach projektu dzieci uczą się żeglowania na Jeziorze Obłęskim przy wykorzystaniu trzech łodzi Mariner 19. – Dzisiaj na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Sobótka odbył się piknik żeglarski. Uczestnicy wzięli udział w wielu grach edukacyjnych i warsztatach. Planujemy także organizację kilkudniowego obozu żeglarskiego – mówi Agnieszka Itrowska – Garus z Urzędu Miejskiego w Kępicach.

W projekcie uczestniczy 73 uczniów ze szkół, które się do niego zgłosiły – to Zespół Szkół w Kępicach, SP z Warcina, Biesowic oraz  z Przytocka.

Projekt „Stery w dłoń – żeglujemy po wiedzę w gminie Kępice” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. Projekt jest realizowany przez Gminę Kępice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „My dla Was” z Przytocka.