Projekt, który poszerzył horyzonty

Przez kilka miesięcy wiele się nauczyli, poznali nowe miejsca, a przede wszystkim otworzyli się na świat. To wszystko pozwoliło im odnaleźć się także na rynku pracy.

To jest niezwykłe, gdy obserwujemy takie przemiany. Na początku pełni obaw, z barkiem wiary we własne umiejętności i możliwości, z czasem nabierają odwagi i rozkwitają – mówi Iwona Goplarek, kierownik Centrum Integracji Społecznej.  W kwietniu w Gminie Kępice rozpoczęła się realizacja projektu W stronę zatrudnienia – CIS w Kępicach wspiera potrzebujących.” Do udziału w nim zakwalifikowano 11 osób, które były wykluczone zawodowo i społecznie. W ciągu ostatnich miesięcy uczestniczyły one w różnorodnych formach edukacji. To m.in. warsztaty, szkolenia, zajęcia z trenerami, czy wyjazdy integracyjne. Dzięki udanej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, na mocy zawartych porozumień sześciu uczestników projektu odbywa praktyki w zakładach i firmach. Kolejne cztery osoby wykonują różnego rodzaju rękodzieło oraz usługi krawieckie. – W trakcie projektu jeden uczestnik podczas odbywania praktyki otrzymał propozycję zatrudnienia w lokalnym zakładzie. Dlatego w tym momencie uczestniczy w nim 10 osób – dodaje kierownik Goplarek. Choć projekt wkrótce się zakończy (realizowany jest do końca grudnia tego roku), to jednak przyszłość rysuje się w optymistycznych barwach. – Już wiemy, że kilka osób dostanie propozycje zatrudnienia po odbyciu pełnej praktyki. Bardzo dobrze radzą sobie także panie wykonujące usługi krawieckie, na które jest spory popyt, więc też jest szansa, aby i te panie odnalazły się na rynku pracy – mówi z satysfakcją Iwona Goplarek.  W ramach zajęć „świeżo upieczone” krawcowe wykonywały nieodpłatnie poprawki krawieckie chętnym mieszkańcom naszej gminy. Poza tym na potrzeby naszej biblioteki, uszyły nawet stroje wykorzystywane w kulturze.  – Dzięki temu mogliśmy uświetnić letnie inscenizacje nad Jeziorem Obłęskim oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia, podczas których wykorzystujemy charakteryzację sceniczną – dodaje Marta Borodziuk z kępickiej biblioteki.

Podczas wielu zajęć, uczestnicy uczą się fachu z różnych dziedzin, m.in. z florystyki, rękodzieła, czy właśnie krawiectwa. Dużą wagę trenerzy przykładają do rozwijania umiejętności miękkich, stąd szkolenia w zakresie autoprezentacji, rozmowy z psychologiem, czy zajęcia z zarządzania budżetem. To uczy otwartości na świat i dodaje odwagi w codziennym życiu. Jak się okazuje, na początku projektu uczestnicy byli obojętni dla siebie, nie byli skłonni wspólnie spędzać czasu. Teraz jest zupełnie inaczej. Narodziły się nowe przyjaźnie, wykształciła się potrzeba wspólnych wyjazdów integracyjnych, chęć do aktywnego życia. – Ten projekt daje ludziom siłę, energię i wiarę! – podkreśla Iwona Goplarek.  

Grudzień, to już ostatni miesiąc realizacji projektu. Kierownictwo kępickiego Centrum Integracji Społecznej chciałoby dać szansę kolejnym osobom na lepsze życie. – Dlatego złożyliśmy wniosek  do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, aby otrzymać dotację na realizację projektu w 2023 roku. Wyniki pewnie poznamy na początku roku. Cieszylibyśmy się, gdyby znowu się udało i z tej wyjątkowej szansy skorzystali kolejni nasi mieszkańcy – mówi kierownik Goplarek.

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Dotacja z MRiPS wynosi 106 990 zł, wkład własny poniesiony przez Centrum Integracji Społecznej to kwota 12 690 zł. Całkowita wartość projektu to kwota: 119 680 zł.

Fot. Centrum Integracji Społecznej w Kępicach