Przyroda w obiektywie

Starosta Słupski zachęca do fotografowania naszej przyrody. Właśnie ogłoszono coroczny konkurs.

Jego celem jest między innymi odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w naszym powiecie, uwrażliwianie na piękno przyrody i zachęcanie do poznawania naszych okolic – mówi Anna Czupajło ze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Konkurs pn. „Przyroda Powiatu w obiektywie edycja 2022” przeznaczony jest zarówno dla fotografii amatorskiej i profesjonalnej. W konkursie mogą wziąć  udział mieszkańcy powiatu słupskiego, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci, które ukończyły 8 rok życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów.

Zachęcam mieszkańców do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu. To nie tylko rozwijanie swoich pasji i talentów, ale wspólna promocja naszej Małej Ojczyzny. Pokażmy w jak pięknych miejscach żyjemy – zachęca Paweł Lisowski, Starosta Słupski.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: I. Krajobraz powiatu słupskiego, II. Przyroda oczami młodzieży, III. Przyroda oczami dzieci. Prace można składać do 15 października w Starostwie Powiatowym.

Do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego 2022

Karta zgłoszenia

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego)