Remiza w trakcie modernizacji

Trwają prace modernizacyjne w Biesowicach. Remiza zmienia oblicze.

Remiza w Biesowicach przechodzi gruntowny remont. W ramach realizowanego projektu zostanie wykonana termomodernizacja obiektu, zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej. Zmieni się także źródło ciepła na ekologiczne. Na tę modernizację Gmina Kępice pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Co ważne, dofinansowanie pokryje aż 95 procent wartości inwestycji.

Przypomnijmy, że remiza została wzniesiona w 1926 roku i została przejęta od Skarbu Państwa w 1995 roku jako budynek należący do PGR.  Już wykonano prace związane m.in. z wymianą pokrycia dachowego, które było wykonane z azbestu. Na jego usunięcie i unieszkodliwienie pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW. Wymieniono także okna, teraz rozpoczęto kolejne etapy przebudowy. W ramach zdania przewidziano także zakup mebli oraz sprzętu niezbędnego do stworzenia zaplecza sanitarnego dla strażaków, miejsc regeneracji, sali szkoleniowej z izbą pamięci oraz wykonanie miejsc parkingowych. Prace powinny zakończyć się jesienią tego roku.