Składałeś wniosek o komputer? Przeczytaj, ważna informacja!

W związku z kolejną już zmianą wymagań dotyczących weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach naboru dla konkursu – Granty PPGR Gmina Kępice została zobowiązana do ponownej weryfikacji złożonych oświadczeń.

Tym razem Gmina musi zweryfikować na podstawie dokumentów m.in.:

  • czy złożone dokumenty potwierdzają zatrudnienie w PGR;
  • czy uczeń pobiera naukę w szkole wskazanej w oświadczeniu;
  • czy uczeń nie otrzymał już wcześniej sprzętu komputerowego ze środków publicznych i środków organizacji pozarządowych (zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych sprzętów).

Prosimy zatem o to aby:

  • osoby, które złożyły oświadczenia dla ucznia uczęszczającego do szkoły, dla której Gmina Kępice nie jest organem prowadzącym (dot. uczniów wszystkich szkół spoza terenu Gminy Kępice – głównie szkoły średnie), dostarczyły do Urzędu Miejskiego zaświadczenia potwierdzające fakt nauki ucznia w danej szkole.

Informujemy, iż Gmina Kępice w dniu 25.11.2021r.  wystąpiła do ZUS o udostępnienie informacji potwierdzającej zatrudnienie  w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej członka rodziny dla wszystkich osób, które nie dostarczyły odpowiednich zaświadczeń potwierdzających ten fakt. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź negatywną, z uwagi na brak podstaw prawnych do udzielania Gminie takich informacji.

W dalszym ciągu czekamy na odpowiedź z KOWR, istnieje jednak ryzyko, że odpowiedź będzie wyglądała identycznie jak z ZUS.

W związku z tym, iż nie wiemy jaki będzie czas oczekiwania na te informacje, bardzo prosimy wszystkie osoby, które posiadają zaświadczenia o zatrudnieniu, a z różnych powodów nie dostarczyły ich jeszcze, o dostarczenie dokumentów.

Niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kępicach do pokoju nr 100 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 r.

Niedostarczenie potwierdzeń zatrudnienia w PGR lub zaświadczeń  ze szkoły będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.