Słowiańskie inspiracje – doświadczeni naturą

Gmina Kępice zakończyła realizację projektu „Słowiańskie inspiracje – doświadczeni naturą”.

W ramach inwestycji powstało miejsce atrakcyjne turystycznie – eko zakątek, którego elementem jest ścieżka edukacyjna, 10 tablic edukacyjnych, poletka z ziołami i barcie. Ścieżka  prowadzi od parkingu leśnego do niemal samej plaży Jeziora Obłęskiego. Na dziesięciu tablicach zamieszczono informacje o walorach ekologicznych tych terenów. Poza tym odnajdziemy na nich także wiadomości związane z kulturą Słowian.

W ramach prowadzonych prac uporządkowano teren oraz wykonano ścieżkę edukacyjną.

W załączeniu sprawozdanie z realizacji zadania.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Kwota kosztów kwalifikowanych zadania: 87 500 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji: 70 000 zł

www.wfos.gdansk.pl

 

sprawozdanie z realizacji zadania