„Sobótka” oszczędza dzięki naturze

Farma fotowoltaiczna pozyskuje energię na potrzeby ośrodka. Są duże oszczędności!

Jesienią ubiegłego roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka” powstała mikroinstalacja fotowoltaiczna zasilająca ogólnodostępne obiekty turystyczne. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 200 tysięcy złotych, z czego 85 procent jej wartości pokryło dofinansowanie pozyskane za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Kilka miesięcy funkcjonowania mikroinstalacji, pozwala na wyciągnięcie pierwszych wniosków. – Mówiąc krótko i obrazowo, „Sobótka” pozyskuje energię z natury na swoje utrzymanie. To pozwala znacząco obniżyć koszty funkcjonowania infrastruktury ośrodka – mówi Marek Jaskólski z Urzędu Miejskiego w Kępicach.

W okresie od kwietnia do czerwca obłęska instalacja wyprodukowała ponad 20 590 kWh, natomiast zużycie energii w ośrodku wypoczynkowym w czerwcu to 2 564 kWh. – W okresie wiosennym i letnim odnotowujemy wysoki przyrost zasobów energetycznych. Wyprodukowana przez nas, a niezużyta energia przechowywana jest w magazynie. Będziemy z niej mogli skorzystać w miesiącach niskiego nasłonecznienia – dodaje Marek Jaskólski. Obecnie do takiego magazynu trafiło 2 200 kWh.

A jak te dane mają wpływ na realne koszty? Okazuje się, że faktury są coraz bardziej przyjazne dla codziennego utrzymania ośrodka „Sobótka”. Średnie koszty miesięczne związane z energią dla tego obiektu wynosiły dotychczas ok. 15 tysięcy złotych. Ostatnie faktury opiewają na kwotę ok. 2 tysięcy złotych i związane są z opłatami stałymi w postaci np. kosztów dystrybucyjnych.

Cieszy nas każda racjonalizacja kosztów funkcjonowania gminnych obiektów. „Sobótka” pozyskując energię z natury, obniżyła koszty funkcjonowania. To jest właściwy kierunek naszego rozwoju – podkreśla Maciej Chaberski, Wiceburmistrz Kępic.

Inwestycja współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.