Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gminy Kępice

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z Gminy Kępice na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich.

Spotkanie odbędzie się 1 lipca w godz. 10 -13 w Urzędzie Miejskim w Kępicach.

W jego ramach zaplanowano omówienie zbliżającego się okresu programowania oraz zebranie opinii dotyczącej diagnozy obszaru.

Harmonogram spotkania:

  1. Przedstawienie celu spotkania i programu
  2. Prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych wśród lokalnej społeczności
  3. Analiza potencjału i potrzeb rozwojowych obszaru
  4. Podsumowanie prac