Spotkanie z Sołtysami

Podczas dzisiejszego, comiesięcznego spotkania samorządowców z Sołtysami, omówiono bieżące sprawy dotyczące mieszkańców Gminy Kępice. Burmistrz Magdalena Majewska przedstawiła aktualne działania prowadzone w poszczególnych sołectwach. Wiceburmistrz Maciej Chaberski zapoznał Sołtysów z uchwałami, które będą procedowane podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Sołtysi zgłaszali aktualne sprawy i wnioski od mieszkańców poszczególnych Sołectw.