Strażacka wizyta

Ważna wizyta. Oceniano m.in. stan organizacyjny naszych jednostek OSP.

Do naszej gminy przyjechał Komendant Wojewódzki PSP Piotr Socha, jego zastępca Dariusz Żywicki wraz z Komendantem Miejskim PSP Krzysztofem Trockim. – To była robocza wizyta, w której udział wzięli samorządowcy i strażacy z naszej gminy – informuje Stanisław Gajek, prezes Zarządu Miejsko – Gminnego  w Kępicach. Głównym celem spotkania było omówienie stanu organizacyjnego jednostek OSP w naszej gminie. Wizytowano jednostki w Kępicach, Korzybiu i Biesowicach, gdzie prezesi Sławomir Ziemianowicz, Jacek Miszczyk i Krzysztof Rosiak zapoznali gości m.in. z aktualnym stanem remiz. – Cieszy nas, że komendanci byli pod wrażeniem sprawności technicznej, stanu wyposażenia i sprawności organizacyjnej naszych jednostek – dodaje prezes Gajek. Udział w spotkaniu wzięli także Komendant Gminny Andrzej Macedoński oraz członek Zarządu Głównego ZOSP Piotr Grabowski. Wspólnie z samorządowcami podkreślono dotychczasową, dobrą współpracę między jednostkami. Komendant Wojewódzki PSP Piotr Socha podziękował z kolei za wspieranie pożarnictwa ochotniczego oraz zadeklarował dalsze, wspólne działania.