Sztuka w pigułce

Kolejny projekt na który otrzymaliśmy dofinansowanie, będzie promował lokalnych artystów.

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie – prezentujemy artystów z powiatu słupskiego” to nazwa projektu, na realizację którego Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał nam środki. To efekt naszego udziału w otwartym konkursie  w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. – Zadaniem projektu jest wspieranie lokalnych artystów z powiatu słupskiego poprzez promocję ich działań i dokonań – wyjaśnia Aleksandra Christyniuk. Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych przedsięwzięć w tym zakresie, których celem była integracja lokalnego środowiska artystycznego. W ich ramach zorganizowano w ubiegłym roku m.in. projekt „W plener po sztukę – bliżej natury w Gminie Kępice” podczas którego artyści tworzyli obrazy. Tym razem zostanie wydany folder przedstawiający dokonania artystyczne oraz sylwetki lokalnych twórców. – Zależy nam na promocji osób posługujących się różnorodnymi technikami pracy. Będą zatem zaprezentowani malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy – wymienia Aleksandra Christyniuk. Folder wydany w eleganckiej formie ma być swoistym przeglądem dorobku i życia artystycznego w powiecie słupskim. Będzie to swoista wizytówka lokalnej twórczości.

Fot. W Kępicach dzieła lokalnych artystów można oglądać i kupić w galerii ArtCafe. Wkrótce, dzięki nowemu folderowi będzie można szerzej zapoznać się z ich twórczością.